15 Eylül 2008

Halay 1

1 yorum:

Beşiktaş dedi ki...

"Düğünüm, derneğim, halayım, barım,
Toprağım, ekmeğim, namusum, ar'ım,
Kilimlerde çizgi çizgi efkârım,
Heybelerin nakışına Ölürüm Türkiye'm,
Ölürüm Türkiye'm, Ölürüm Türkiye'm."